ASAS – MARKAZ ARRUMY

Azas bagi penyelenggaraan pendidikan adalah Islam (Ahlu Sunnah wal Jama’ah) menurut pemahaman Salafushsholih.

id_IDIndonesian
arArabic id_IDIndonesian